با ما جهانی شوید.

شرکت آزمون و تائید کاربران به عنوان یکی از شرکتهای فعال در زمینه آموزش، ممیزی و صدور گواهینامه سیستمهای مدیریت اقدام به برنامه ریزی آموزشی جهت برگزاری دوره های کاربردی و عملی در راستای سیستمهای مدیریت و کنترل پروژه و سایر موارد نموده است.می توانید با کلیک بر روی تقویم آموزشی سال ۹۵ فایل را دریافت نمایید.

 

تقویم آموزشی سال ۹۵

 

دوره فوق العاده سرممیزی ایزو ۹۰۰۱:۲۰۱۵ ثبت IRCA

زمان:۱ تا ۵ شهریورماه ۱۳۹۵

مدرس:رسول صفرزاده

Lead auditor Testing Users  - آموزش ایزو

 

 

جهت حضور در دوره های آموزشی فرم ثبت نام را در قسمت پایین دانلود و تکمیل نمایید:

فرم ثبت نام

Be Globally With us