انجمن لوازم خانگی

تائیدیه انجمن لوازم خانگی

با ما جهانی شوید.

تائیدیه انجمن لوازم خانگی:

به استناد نامه تائید شماره ۴۰۸ مورخ ۰۷٫۰۲٫۹۸  همچنین تائید نهاد های صدور گواهینامه ایزو، شرکت آرمون و تائید کاربران نماینده گلوبال گروپ انگلستان توسط انجمن صنفی تولید کنندگان لوازم خانگی ایران این شزکت به عنوان نهاد صدور گواهینامه تائید گردید.

این بدین معناست که شرکت ها و اعضای این انجمن می توانند ار خدمات ممیزی و صدور گواهینامه  شرکت آزمون و تایئد کاربران با تخفیف ویژه بهره مند گردند.

امیدواریم که بتوانبم در جهت ایجاد ارزش افزوده در زنجیره تولید کنندگان لوازم خانگی ایران گامی مثبت و سازنده بر داریم.

لذا بدینوسیله از تمامی شرکت ها و نمایندگی های فعال در این زنجیره نسبت به همکاری دعوت میگردد .

 

جهت ارائه خدمات ممیزی و صدور گواهینامه ایزو با Global Group ایران تماس بگیرید.

۰۲۱۸۸۳۹۷۷۹۵-۸۸۳۹۷۴۴۶

گواهینامه CE

Be Globally With us