پلی اتیلن ایزو

انجمن لوله و اتصالات پلی اتیلن

با ما جهانی شوید.

انجمن لوله و اتصالات پلی اتیلن

 

به استناد فهرست منتشر شده توسط انجمن لوله و اتصالات پلی اتیلن شرکت آزمون و تایید کاربران (Global Group) به عنوان یکی از شرکت های فعال در زمینه ممیزی سیستم های مدیریتی توسط این انجمن تائید گردید.لذا از تمامی شرکت های فعال در حوره تولید و صادرات لوله و اتصالات پلی اتیلن  نسبت به همکاری دعوت می گردد.

 

جهت ارائه خدمات ممیزی و گواهینامه ایزو  علی الخصوص ایزو ۹۰۰۱ با Global Group ایران تماس بگیرید.

۰۲۱۸۸۳۹۷۷۹۵-۸۸۳۹۷۴۴۶

گلوبال آکادمی

Be Globally With us