برای اطلاع از قیمت فرم را پر کنید, تا هم اکنون با شما تماس گرفته شود

نام شما

شماره تماس*

/fa en

ایزو ۱۴۰۰۱

 • با ما جهانی شوید.

  سیستم مدیریت محیط زیست ISO 14001 به عنوان یک عنصر موثر در نظام مدیریت، عملکرد زیست محیطی سازمان را بهبود بخشیده، نظام مدیریت را منسجم و استاندارد کرده، اجرا و راهبری امور را هماهنگ ساخته، مدیران را با شیوه های حل مشکلات آشنا نموده و موانع ساختاری موجود را مشخص می سازد. این استاندارد انعطاف پذیر بوده و اجزای آن متناسب با ویژگیهای هر سازمان و نیز قوانین و شرایط محیط زیست هر کشور  انتخاب می شود.

  و با هدف برقراری نظام مدیریت زیست محیطی در نظام موجود در یک سازمان، شرکت و… استقرار می یابد، تا با روشی هدفمند و نظام مند، مشکلات و خطرات زیست محیطی مرتبط با فعالیتهای سازمان را در قسمتهای مختلف شناسایی و سپس به دسته بندی آنها بپردازد. در مرحله بعد برحسب اولویت بندی های صورت گرفته ، برنامه های مشخصی به منظور کنترل و کاهش خطرات و مشکلات مذکور، تدوین می گردد که در آنها حوزه فعالیت، زمان انجام، مسئولیت ها و روشهای انجام کار دقیقاً مشخص شده است.

  مزاياي استفاده از ISO 14001

  سازمان با برخورداري از سيستم مديريت زيست محيطي :

  • قادر به شناسايي ريسک ها و فرصت هاي بهبود کارآيي زيست محيطي خود خواهد بود.
  • از تطابق با نيازمندي هاي قانوني زيست محيطي اطمينان خواهد يافت.
  • صرفه جويي و کاهش در هزينه هاي مربوط به (مصرف انرژي،پسماندها و مواد اوليه) را شاهد خواهد بود.
  • قادر به قدم برداشتن در مسير بهبود مستمر کارآيي زيست محيطي و دستيابي به اهداف استراتژيک خود خواهد بود.
  • از رويکردي ساختاريافته در تعيين اهداف زيست محيطي و ابزار دستيابي به آنها برخودار ميگردد.
  • روابط خوبي با مشتري به عنوان يك تامين كننده محصولات يا خدمات ايجاد خواهد نمود.
  • ريسك فعاليت ها و فرايندها را در سازمان كاهش خواهد داد.
  • خود را ملزم به استفاده بهينه از منابع طبيعي مي نمايد.

   

  این شرکت آماده ممیزی و صدور گواهینامه ایزو ۱۴۰۰۱:۲۰۱۵ سیتم مدیریت محیط زیست بر اساس نسجه ۲۰۱۵ میباشد.

  Global Group of Companies Ltd تحت اعتبار UKAS انگلستان در زمینه ی صدور گواهینامه ی ISO 14001 فعالیت می نماید.

  جهت در خواست ممیزی و صدور گواهینامه با شماره تماس های این شرکت ارتباط برقرار نمایید.

  ۰۲۱۸۸۳۹۷۷۹۵-۸۸۳۹۷۴۴۶

  Be Globally With us

  دانلود بروشور ISO 14001

  .

Global Group IRAN شرکت آزمون و تائید کاربران