برای اطلاع از قیمت فرم را پر کنید, تا هم اکنون با شما تماس گرفته شود

نام شما

شماره تماس*

/fa en

ایزو ۹۰۰۱:۲۰۱۵ ISO

 • با ما جهانی شوید.

  ایزو ۹۰۰۱:۲۰۱۵ ISO

  از سپتامبر ۲۰۱۵ ویرایش جدید سیستم مدیریت کیفیت ایزو ۹۰۰۱  نهایی گردید.

  از این تاریخ تمامی سازمانهای خواهان سیستم مدیریت کیفیت میباست نسبت به بروزرسانی سیستم خود بر مبنای الزامات ویرایش جدید اقدام نمایند.

  همچنین به تمامی شرکت های گواهی شده نیز پیشنهاد میگردد که با توجه به کارا بودن الزامات ویرایش جدید استاندارد نسبت به بروزرسانی سیستم خود بر اساس الزامات ویرایش جدید اقدام نمایند.

  نگارش سال ۲۰۱۵ شامل ۱۰ بند میباشد:

  ۱-دامنه کاربرد

  ۲-مراجع الزامی

  ۳-اصطلاحات و تعاریف

  ۴-محیط سازمان

  ۵-رهبری

  ۶-طرحریزی سیستم مدیریت کیفیت

  ۷-پشتیبانی

  ۸-عملیات

  ۹-ارزیابی عملکرد

  ۱۰-بهبود

  در ویرایش جدید نسبت به کاهش مستندات،شناسایی ریسکها و فرصت ها و اقدامات برای رسیدگی به ریسکها و فرصتها،دانش سازمانی و ارتباط دو طرفه با ارائه کنندگان بیرونی تاکید گردیده است.

   

  شرکت آزمون و تایید کاربران یکی از شرکت های صادر کننده گواهینامه (CB) فعالٰ در زمینه آموزش استاندارد ایزو ۹۰۰۱:۲۰۱۵ میباشد.

  ترجمه ی متن استاندارد مذکور توسط مهندس رسول صفرزاده  مدیر عامل شرکت آزمون و تایید کاربران انجام و کتاب این استاندارد در دست چاپ میباشد.

  جهت دانلود متن استاندارد ایزو ۹۰۰۱:۲۰۱۵ اینجا کلیک نمایید.

  جهت شرکت در دوره های آموزشی این استاندارد با شماره تلفن های ۸۸۳۹۷۷۹۵-۸۸۳۹۷۴۴۶-۰۲۱ تماس حاصل فرمایید.

  Be Globally With us

  .

Global Group IRAN شرکت آزمون و تائید کاربران