ISO 9001:2015

ایزو ۹۰۰۱:۲۰۱۵

با ما جهانی شوید.

استاندارد ایزو ۹۰۰۱:۲۰۱۵

استاندارد ایزو ۹۰۰۱:۲۰۱۵ یکی از استانداردهای بین‌المللی معتبر در زمینه مدیریت کیفیت است که الزامات سیستم مدیریت کیفیت را مشخص می‌کند. این استاندارد به سازمان‌ها کمک می‌کند تا توانایی خود را در ارائه یکنواخت محصولات و خدمات با کیفیت بهبود دهند و نیازهای مشتریان و الزامات قانونی و مقرراتی را برآورده کنند.

الزامات اصلی ایزو ۹۰۰۱:۲۰۱۵

 1. توانایی در ارائه محصولات و خدمات با کیفیت:
  • سازمان باید نشان دهد که توانایی ارائه محصولات و خدماتی را دارد که الزامات مشتریان و الزامات قانونی و مقرراتی قابل کاربرد را برآورده می‌کند.
 2. افزایش رضایت مشتری:
  • سازمان باید از طریق بکارگیری اثربخش سیستم مدیریت کیفیت، فرآیندهایی برای بهبود سیستم و تضمین انطباق با الزامات قانونی و مقرراتی قابل کاربرد ایجاد کند تا رضایت مشتری را افزایش دهد.

عمومی بودن الزامات استاندارد

تمام الزامات این استاندارد بین‌المللی عمومی هستند و به نحوی طراحی شده‌اند که برای تمام سازمان‌ها، صرفنظر از نوع، اندازه یا محصول و خدماتی که ارائه می‌دهند، کاربرد داشته باشند.

چرخه PDCA (طرح، اجرا، بررسی، اقدام)

چرخه PDCA یکی از اصول اساسی در ایزو ۹۰۰۱:۲۰۱۵ است که می‌تواند در همه فرآیندها و سیستم مدیریت کیفیت به عنوان یک کلیت بکار گرفته شود. این چرخه به طور خلاصه به صورت زیر توصیف می‌شود:

 1. طرح (Plan):
  • تعیین اهداف سیستم و فرآیندها، منابع مورد نیاز برای ایجاد نتایج در تطابق با الزامات مشتری و خط مشی‌های سازمان، و تعیین و رسیدگی به ریسک‌ها و فرصت‌ها.
 2. اجرا (Do):
  • پیاده‌سازی آنچه که طرح‌ریزی شده است.
 3. بررسی (Check):
  • پایش و (در صورت کاربرد) اندازه‌گیری فرآیندها و نتایج محصولات و خدمات بر طبق خط مشی‌ها، اهداف، الزامات و اقدامات طرح‌ریزی شده و گزارش‌دهی نتایج.
 4. اقدام (Act):
  • انجام اقداماتی برای بهبود عملکرد در صورت نیاز.

خدمات ممیزی و صدور گواهینامه ایزو ۹۰۰۱

شرکت آزمون و تأیید کاربران آماده ارائه خدمات ممیزی و صدور گواهینامه ایزو ۹۰۰۱ تحت اعتبار مرکز ملی تأیید صلاحیت ایران (NACI) می‌باشد. همچنین این شرکت به عنوان نماینده انحصاری GCL International  انگلستان، آماده ممیزی و صدور گواهینامه تحت اعتبار UKAS می‌باشد.

چرا اخذ ایزو ۹۰۰۱ با آزمون و تأیید کاربران؟

 • اعتبار بین‌المللی: گواهینامه‌های صادره تحت اعتبار UKAS و NACI دارای اعتبار جهانی هستند.
 • تخصص و تجربه: تیم متخصص و مجرب ما آماده ارائه بهترین خدمات ممیزی در زمینه ایزو ۹۰۰۱ می‌باشد.
 • پشتیبانی مستمر: پشتیبانی کامل در تمامی مراحل اخذ گواهینامه، از تکمیل فرم درخواست تا صدور گواهینامه و پیگیری‌های بعدی.

تماس با ما

برای اطلاعات بیشتر و بهره‌مندی از خدمات ما، با شماره‌های زیر تماس بگیرید:

 • ۰۲۱-۸۸۳۹۷۷۹۵
 • ۰۲۱-۸۸۳۹۷۴۴۶

شرکت آزمون و تأیید کاربران در مسیر موفقیت و بهبود کیفیت همراه شماست.

 

Be Globally With us