بحران کرونا و ممیزی

بحران کرونا و ممیزی

متاسفانه مدتی است که کشورهای بسیاری درگیر موضوع کرونا و پیامدهای آن می باشند.بحران کرونا و ممیزی شرکت ها نیز یک مساله ای است که نیاز به آگاهی بیشتر دارد:

کشور ما نیز از این مساله مستثنی نبوده و در گیر این مهم به طور گسترده ای شده است.

سوالی که اینجا برای بسیاری از شرکت ها و سازمان های طرف قرارداد شرکت آزمون و تایید کاربران (گلوبال ایران) به وجود امده است، آگاهی از تکلیف ممیزی ها چه در مرحله ی صدور، مراقبتی، و صدور مجدد می باشد.

قابل توجه است که بر اساس دستور العمل شماره OP30  شرکت گلوبال انگلستان (GCL International UK) ، سلامت تمامی افراد و کارکنان شرکت های مشتری و همچنین کارکنان ابن شرکت اساسی ترین موضوع برای این مجموعه می باشد.

ولیکن برای مشتریان آماده ی ممیزی ۲ راه حل وجود دارد:

۱- شرکت هایی که در مناطق کم خطر تر بوده و با رعایت اصول و مبانی بهداشتی امکان ممیزی فراهم باشد ، با رعایت تمامی اصول، ممیزی انجام میگردد.

۲- برای سایر شرکت ها با ریسک بالاتر، این شرکت تمام تلاش خود را برای ممیزی Computer assisted techniques ( ممیزی با استفاده از تکنولوژی ارتباطات) البته با شرایط تعیین شده مینماید.

این شرکت اقدامات لازم را بر اساس امکانات و تسهیلات موجود و فراهم شده از انگلستان انجام میدهد. قابل توجه است که خدمات این شرکت به طور هماهنگ با تمام دفاتر شرکت GCL International UK در سراسر جهان ارائه می گردد.

 

جهت ارائه خدمات ممیزی و صدور گواهینامه ایزو با Global ایران (GCL International UK) تماس بگیرید.

۰۲۱۸۸۳۹۷۷۹۵-۸۸۳۹۷۴۴۶

گواهینامه CE

با ما جهانی شوید.

Be Globally With us