تمدید گواهینامه های نمایندگی رنا مرند

نمایندگی رنا شماره ۱۸۹ مرند موفق به تمید گواهینامه ایزو ۱۰۰۰۲ ،OHSAS 18001 گردید .

این نمایندگی برای سال اول موفق به تمدید سیستمهای مذکور شده است.

جهت دریافت ایزو باکارشناسان شرکت آزمون و تایید کاربران تماس حاصل فرمایید.

۰۲۱-۷۷۹۴۴۰۵۱-۷۷۹۵۹۶۳۹