با ما جهانی شوید 

در این حوزه از بازرسی شرکت آزمون و تایید کاربران مفتخر به ارائه خدمات در گروه های زیر می باشد :

بازرسی از فروشنده و تحویل فروشنده

خدمات شرکت آزمون و تایید کاربران  شامل طیف گسترده ای از تولید صنعتی مانند:

 • بررسی گواهینامه مواد و مستندات QA / QC فروشنده (از جمله برنامه های QA / QC، برنامه های بازرسی و آزمایش، مشخصات روش جوش و شرایط معامله.)
 • بازدید از سایت، از جمله شاهد:
 • آزمونهای NDT مدارک
 • آزمایشات مکانیکی مواد
 • تست پذیرش کارخانه
 • تست هیدرواستاتیک و عملکرد
 • بازرسی ویژه HT )، جوش، پوشش)
 • شناسایی و بررسی برنامه های تهیه
 • ایجاد QITP (طرح های آزمون کیفیت و بازرسی)

 

ارزیابی فروشنده

خدمات ارائه شده شرکت آزمون و تایید کاربران در زمینه شامل :

 • ارزیابی وضعیت قانونی و مالی
 • ساختار مدیریت
 • توانایی شرکت (فروش، مهندسی، تدارکات، فرایندهای تولید، مدیریت کیفیت، مدیریت، لجستیک، پس از فروش و غیره)
 • تجزیه و تحلیل حجم کار فعلی و آینده فروشنده
 • دسترسی و وضعیت ماشین آلات، تجهیزات و ابزار
 • منابع انسانی و صلاحیت
 • فهرست مرجع / تجربه فروشنده
 • صلاحیت / تأییدات فروشنده
 • سیستم مدیریت کیفیت و رویه ها
 • سیستم مدیریت ایمنی و محیط زیست و روش های بهداشتی

 

مميزي محصول

هدف شرکت آزمون و تایید کاربران عبارتند از:

 • مدیریت کسب و کارها و سازمانها جهت رسیدگی به عدم انطباق و صدور اقدامات اصلاحی که منجر به بهبود شرکت می شود.
 • ایجاد کیفیت در کسب و کار ها و همچنین ایجاد یک سیستم کیفیت که امري حياتي است  براي محصولات با بالاترین کیفیت.
 • افزایش رضایت مشتری
 • انجام سیستم های کیفیت و ممیزی محصولات با کیفیت.

 

نگارش فنی

خدمات ارائه شده توسط شرکت آزمون و تایید کابران عبارتند از:

 • اصلاح روش هاي موجود در بيانيه ها / روش هاي ساخت و ساز در صورت لزوم.
 • بررسی شیوه های موجود كاري.
 • بررسی شرایط قرارداد در رابطه با شیوه های موجود کار.
 • توسعه متد کتبی توصیف سیستم های ایمنی کار در رابطه با هر دو قرارداد و الزامات قانونی.
 • نظارت و ضبط وضعیت مدارك .
 • گزارش های وضعیت تأییدیه های سند تولید (هر دو برای مسائل داخلی و مشتری).
 • توسعه ارزیابی های مربوط به ریسک در رابطه با روش های کار تولید شده.
 • شناسایی شکاف در اطلاعات در رابطه با تحویل پروژه.

 

در صورت نیاز به بازرسی در این حوزه و اطلاعات بیشتر با شماره تلفن های ۸۸۳۹۷۷۹۵-۰۲۱ و ۸۸۳۹۷۴۴۶-۰۲۱ تماس حاصل فرمایید

Be Globally With us