با ما جهانی شوید

بازرسی مخازن تحت فشار

بازرسی از مخازن تحت فشار جهت حصول اطمینان از عملکرد درست و صحیح مخازن تحت فشار و دیگ های بخار انجام می گیرد . بازرسی مخازن تحت فشار و دیگ های بخار دارای مراحل مختلفی از زمان ساخت ، تولید و بهره برداری از آن می باشد که سبب افزایش طول عمر مفید این مخازن و دیگ های بخار می شود .

روند بازرسی در شرکت آزمون و تایید کاربران جهت بازرسی در این حوزه توسط بازرسین مجرب و  با تجربه  طبق رویه ها و روش های اجرایی و استاندارد های لازمه در این زمینه انجام می گیرد .

روند کلی بازرسی این حوزه در شرکت آزمون و تایید کاربران به شرح ذیل می باشد :

 

  • مطالعه و مرور نقشه هاي و دستورالعمل هاي تست مخازن
  • بازرسي مواد اوليه
  • بازرسي ابعادي
  • بازرسي قبل از جوش
  • بازرسي لبه هاي اتصال
  • بازرسي چشمي جوش
  • بازرسي ابعاد نهايي
  • بازرسي رنگ
  • بازرسي پيش از تحويل
  • تست هاي لازمه

 

در صورت نیاز به بازرسی در این حوزه و اطلاعات بیشتر با شماره تلفن های ۸۸۳۹۷۷۹۵-۰۲۱ و ۸۸۳۹۷۴۴۶-۰۲۱ تماس حاصل فرمایید .

Be Globally With us