با ما جهانی شوید 

بازرسی پتروشیمی 

بازرسی در این حوزه توسط شرکت آزمون و تایید کاربران در ۴ سطح زیر انجام می گیرد :

 • بازرسی سطح یک : بازرسی صورت گرفته در این سطح شامل بازرسی حین ساخت می باشد که در هر زمانی از مرحله ساخت قابل اجرا می باشد .
 • بازرسی سطح دو : بازرسی انجام شده در این مرحله در زمان های مشخص از پیش تعیین شده با کارفرما انجام می گیرد .
 • بازرسی سطح سه : بازرسی انجام شده در این مرحله شامل بازرسی نهایی و انجام آزمایش های لازمه می باشد .
 • بازرسی سطح چهار : این سطح از بازرسی ، بازرسی و کنترل نهایی انجام کار و کالا می باشد .

به طور خلاصه  فعالیت های انجام در سطوح ۴ گانه این بازرسی توسط شرکت آزمون و تایید کاربران به شرح ذیل می باشد :

 • بازرسی کمی و کیفی مواد اولیه ورودی به مجتمع ها
 • نظارت و بازرسی تانکرهای حامل مواد اولیه
 • نپارت ئ بازرسی محصول نهایی تولیدی
 • نمونه برداری
 • ارسال به آزمایشگاه
 • نظارت بر انجام آزمایش و مقایسه نتایج آزمایش
 • بازرسی تمیزی مخازن خطوط انتقال  و ظروف حمل
 • نظارت بر خط تولید و بسته بندی
 • بازرسی محصولات پس از کیسه گیری، بشکه گیری و …
 • ارائه گزارش فنی در صورت مشاهده هرگونه مغایرت به کارفرما
 • بازرسی وسایل حمل از قبیل کانتینر، کامیون و تانکر از نظر تمیزی و مناسب بودن جهت بارگیری و حمل کالا مورد نظر
 • نظارت بر بارگیری در داخل کانتینر
 • نظارت بر خط تولید

در صورت نیاز به بازرسی در این حوزه و اطلاعات بیشتر با شماره تلفن های ۸۸۳۹۷۷۹۵-۰۲۱ و ۸۸۳۹۷۴۴۶-۰۲۱ تماس حاصل فرمایید .

 Be Globally With us