برای اطلاع از قیمت فرم را پر کنید, تا هم اکنون با شما تماس گرفته شود

نام شما

شماره تماس*

/fa en

خط مشی

 •  

  بسمه تعالی

   

  شركت آزمون وتاييد كاربران سيستم هاي مديريتي در زمينه مميزي وصدرو گواهينامه سيستم هاي مديريت وكيفيت فعاليت

  مي نمايد. اين شركت با بكارگيري از توان تخصصي و دانش فني اقدام به پياده سازي سيستم مديريت كيفيت ISO 9001:2008″,

  “ISO IEC 17021:2011ارزيابي انطباق- الزامات نهادهاي ارائه كننده خدمات مميزي و گواهي كردن سيستم هاي مديريت نموده است.

  این شركت در راستاي بهبود سيستم مديريت اهداف زير را مشخص نموده و در راستاي آن گام برمي دارد:

   

  1. افزايش رضايت مشتريان و كارفرمايان و براورده سازي انتظارات اصولي انها وتلاش در جهت جلب وفاداري آنان

   

  1. ارتقاي سطح دانش فني كاركنان در راستای استاندارد ISO IEC 17021:2011

   

  1. انجام خدمات در نهايت بي طرفي و رازداري ومحرمانگي

   

  اين خط مشي از نظر تناوب هر سال مورد بازنگري قرار گرفته و بدين وسيله از تمامي صاحب نظران دعوت مي گردد تا با

  كمك وارائه پيشنهادات ما را در ارائه خدمات با بالاترين كيفيت ياري نمايند.

   

   

                                                                                                             ومن ا… التوفيق

                                                                                                             رسول صفرزاده

  مديرعامل

  .

Global Group IRAN شرکت آزمون و تائید کاربران