برای اطلاع از قیمت فرم را پر کنید, تا هم اکنون با شما تماس گرفته شود

نام شما

شماره تماس*

/fa en

خط مشی

 • بسمه تعالی

   

  خط مشی سیستم مدیریت

   

   شركت آزمون وتاييد كاربران سيستم هاي مديريتي با بيش از ۸ سال سابقه درخشان در زمينه مميزي وصدور گواهينامه هاي سيستم هاي مديريت وكيفيت فعاليت مي نمايد. اين شركت با بهره گيري از توان تخصصي و دانش فني اقدام به پياده سازي
  ISO IEC 17021-1:2015ارزيابي انطباق- الزامات نهادهاي ارائه كننده خدمات مميزي و گواهي كردن سيستم هاي مديريت نموده است.

  این شركت در راستاي بهبود مستمر سيستم هاي مذكور، رئوس زير را مشخص نموده و در راستاي آن گام برمي دارد:

  1. افزايش رضايت مشتريان و كارفرمايان و براورده سازي انتظارات اصولي انها وتلاش در جهت جلب رضایتمندی ایشان
  2. ارتقاي سطح دانش فني كاركنان، مميزان و كارشناسان فني در راستای استاندارد ISO IEC 17021-1:2015 و سایر سيستم هاي مديريتي
  3. انجام خدمات در نهايت بي طرفي و رازداري ومحرمانگي
  4. آماده نمودن سازوكار بر اساس الزامات ISO17021 و IAF جهت مميزي و صدور ساير گواهينامه ها

   

  اين خط مشي از نظر تناوب در بازه های زمانی مورد نیاز مورد بازنگري قرار گرفته و از تمامي صاحب نظران دعوت مي گردد تا با نظرات ما را در ارائه خدمات با بالاترين كيفيت و در نهایت رازداری و محرمانگی ياري نمايند.

  ومن ا… التوفيق

                                                                                                                                                  رسول صفرزاده

  مديرعامل

      

  DE/01     Rev.04     ۱۳٫۰۴٫۲۰۱۷

   

  .

Global Group IRAN شرکت آزمون و تائید کاربران