برای اطلاع از قیمت فرم را پر کنید, تا هم اکنون با شما تماس گرفته شود

نام شما

شماره تماس*

/fa en

درخواست تجدید نظر/شکایت

 • با ما جهانی شوید.

  جهت ثبت درخواست تجدید نظر و یا شکایت از کارفرمای گواهی شده و همچنین شکایت از شرکت آزمون و تایید کاربران فرم زیر را دانلود نمایید و سپس از طریق فکس یا ایمیل به این مجموعه ارسال نمایید.

   

   

                                                                                              دانلود

  Be Globally With us

  .

Global Group IRAN شرکت آزمون و تائید کاربران