گلوبال کنفرانس

دوازدهمین کنفرانس سالانه شرکت Global Group

 

با ما جهانی شوید.

دوازدهمین کنفرانس سالانه شرکت Global Group:

دوازدهمین کنفرانس سالانه شرکت گلوبال گروپ انگلستان در تاریخ ۹ ژانویه در لندن برگزار گردید.در روز ۹ ژانویه نمایندگی های منطقه های خاورمیانه در جلسه حضور داشتند.

در این کنفرانس آقای رسول صفرزاده مدیر منطقه ی ایران شرکت گلوبال گروپ حاضر  و سخنرانی نمود.

قابل توجه است که از دفتر ایران به عنوان یکی از شعبه های نمونه در این کنفرانس تشکر ویژه گردید.

شرکت Global Group of companies ltd.  یکی از بزرگترین شرکتهای صدور گواهینامه با بیش از ۵۰ شعبه در سراسر دنیاست.قابل توجه است که در روز ۱۰ ژانویه نیز کنفرانس مربوط به کشورهای اروپایی برگزار گردید.و همچنین در روز ۱۰ ژانویه کنفرانس مربوط به نمایندگی های بریتانیا برگزار شد.

شرکت آزمون به عنوان نماینده ی انحصاری شرکت گلوبال گروپ انگلستان آماده ی ممیزی و صدور گواهینامه های سیستمهای مدیریت در حوزه های مختلف می باشد.

 

جهت ارائه خدمات ممیزی و صدور گواهینامه ایزو با Global Group ایران تماس بگیرید.

۰۲۱۸۸۳۹۷۷۹۵-۸۸۳۹۷۴۴۶

اخذ ایزو با گلوبال گروپ

Be Globally With us