ایزو

دوره دریافت گواهینامه ایزو

دوره دریافت گواهینامه ایزو

متن زیر مواردی را در خصوص دوره دریافت گواهینامه ایزو می باشد:

شرکت آزمون و تائید کاربران در یک دوره ۳ ساله شرکت ها را ممیزی و گواهینامه می نماید.

به منظور اثبات اینکه سیستم مدیریت کارفرما الزامات را بر اساس استاندارد (های) انتخاب شده یا سایر مدرك (مدارك) حاوی الزامات برآورده می کند باید یک برنامه ممیزی برای دوره کامل گواهی برای تعیین فعالیت (های) ممیزی مورد نیاز به طور شفاف تدوین شود.

این برنامه به صورت Program در این شرکت ( به عنوان نماینده انحصاری گلوبال انگلستان) مشخص می باشد برنامه ممیزی برای یک دوره گواهی باید الزامات سیستم مدیریت را به طور کامل پوشش دهد.

بر اساس الزامات برنامه ممیزی باید شامل یک ممیزی دو مرحله ای برای صدور اولیه و ممیزی های مراقبتی (بازبینی) برای اولین و دومین سال باشد، پس از پایان ۳ سال برنامه ریزی ممیزی و صدور گواهینامه مجدد انجام می گردد.

قابل توجه است که اولین دوره گواهینامه با ممیزی صدور اولیه و تصمیم گیری گواهینامه شروع می شود بر این اساس طبیعتا دوره های بعدی نیز با تصمیم گیری صدور گواهینامه مجدد آغاز می گردد.

انجام ممیزی های مراقبتی نیز نیز می بایست به صورت سالانه و نهایتا تا ۱۲ ماه بعد انجام گردد، در بعضی از موارد سازمان ها و شرکت ها اقدام به انجام ممیزی بازبینی نمی نمایند که این مهم سبب ابطال گواهینامه ها می گردد.

قابل توجه است شرکت آزمون و تایید کاربران به عنوان نماینده گلوبال انگلستان فعالیت می نماید و نیز فعال در زمینه گواهینامه صادرات به اروپا  گواهینامه  CE می باشد.

جهت دریافت اطلاعات بیشتر لطفا با کارشناسان شرکت تماس حاصل فرمایید:

۰۲۱-۸۸۳۹۷۷۹۵-۸۸۳۹۷۴۴۶

با ما جهانی شوید.

1 Comment

  1. […] تعیین مدت زمان ممیزی می باست به دوره گواهینامه ایزو و سنوات آن نیز توجه […]

Comments are closed.