گلوبال گروپ ایزو 9001:2015

صدور ایزو ۹۰۰۱:۲۰۱۵ گروه صنعتی آزمایش

با ما جهانی شوید.

پس از انجام ممیزی مرحله اول و دوم گروه صنعتی آزمایش و موفقیت سازمان مذکور این شرکت نائل به دریافت گواهینامه  ایزو ۹۰۰۱:۲۰۱۵  از شرکت گلوبال گروپ Global Group  تحت اعتبار UKAS  انگلستان گردید.

این مجموعه یکی از مجموعه های فعال در زمینه فروش لوازم خانگی می باشد.

لازم به تذکر است این شرکت از اولین شرکتها در کشور می باشد که موفق به دربافت گواهینامه ایزو ۹۰۰۱:۲۰۱۵،نسخه ی جدید استاندارد گردید.

شرکت آزمون به عنوان دفتر منطقه ایران گلوبال گروپ آماده ی ممیزی و صدور گواهینامه برای سازمانهای دولتی و خصوصی فارغ از نوع و اندازه ی ایشان می باشد.

بدینوسیله از طرف کارکنان شرکت آزمون و تایید کاربران این مهم را به مدیریت و کارکنان این شرکت تبریک عرض مینماییم.

۰۲۱۸۸۳۹۷۷۹۵-۸۸۳۹۷۴۴۶

Be Globally With us