برای اطلاع از قیمت فرم را پر کنید, تا هم اکنون با شما تماس گرفته شود

نام شما

شماره تماس*

/fa en

صدور گواهینامه ایزو ۹۰۰۱ شرکت آذر پاد

گلوبال گروپ
 • با ما جهانی شوید.

  پس از انجام ممیزی مرحله اول و دوم شرکت آذرپاد و موفقیت سازمان مذکور این شرکت نائل به دریافت گواهینامه  ایزو ۹۰۰۱:۲۰۰۸  از شرکت گلوبال گروپ Global Group  تحت اعتبار UKAS  انگلستان گردید.

  این مجموعه یکی از مجموعه های فعال در زمینه فروش تجهیزات ابزار دقیق و  نصب تجهیزات آتش نشانی می باشد.

  شرکت آزمون به عنوان دفتر منطقه ایران گلوبال گروپ آماده ی ممیزی و صدور گواهینامه برای سازمانهای دولتی و خصوصی فارغ از نوع و اندازه ی ایشان می باشد.

  بدینوسیله از طرف کارکنان شرکت آزمون و تایید کاربران این مهم را به مدیریت و کارکنان این شرکت تبریک عرض مینماییم.

  ۰۲۱۸۸۳۹۷۷۹۵-۸۸۳۹۷۴۴۶

  Be Globally With us

  .

Global Group IRAN شرکت آزمون و تائید کاربران