گلوبال گروپ

صدور گواهینامه ایزو ۹۰۰۱ شرکت آذر پاد

با ما جهانی شوید.

پس از انجام ممیزی مرحله اول و دوم شرکت آذرپاد و موفقیت سازمان مذکور این شرکت نائل به دریافت گواهینامه  ایزو ۹۰۰۱:۲۰۰۸  از شرکت گلوبال گروپ Global Group  تحت اعتبار UKAS  انگلستان گردید.

این مجموعه یکی از مجموعه های فعال در زمینه فروش تجهیزات ابزار دقیق و  نصب تجهیزات آتش نشانی می باشد.

شرکت آزمون به عنوان دفتر منطقه ایران گلوبال گروپ آماده ی ممیزی و صدور گواهینامه برای سازمانهای دولتی و خصوصی فارغ از نوع و اندازه ی ایشان می باشد.

بدینوسیله از طرف کارکنان شرکت آزمون و تایید کاربران این مهم را به مدیریت و کارکنان این شرکت تبریک عرض مینماییم.

۰۲۱۸۸۳۹۷۷۹۵-۸۸۳۹۷۴۴۶

Be Globally With us