برای اطلاع از قیمت فرم را پر کنید, تا هم اکنون با شما تماس گرفته شود

نام شما

شماره تماس*

/fa en

صدور گواهینامه شرکت ایران هواسازان

 • با ما جهانی شوید.

  پس از انجام ممیزی مرحله اول و دوم شرکت ایران هواسازان و موفقیت شرکت مذکور این شرکت نائل به دریافت گواهینامه ایزو ۹۰۰۱ و ۱۰۰۰۲  از شرکت Global Group گردید.

  دفتر منطقه ایران گلوبال گروپ آماده ی ممیزی و صدور گواهینامه برای سازمانهای دولتی و خصوصی فارغ از نوع و اندازه ی ایشان می باشد.

  از طرف کارکنان شرکت آزمون و تایید کاربران این مهم را به مدیریت و کارکنان این شرکت تبریک عرض مینماییم.

  Be Globally With us

  .

Global Group IRAN شرکت آزمون و تائید کاربران