برای اطلاع از قیمت فرم را پر کنید, تا هم اکنون با شما تماس گرفته شود

نام شما

شماره تماس*

/fa en

صدور گواهینامه شرکت صنعت سرام

Global ایزو
  • پس از ممیزی مرحله اول و مرحله دوم  و همچنین موفقیت در این ممیزی ها ، شرکت صنعت سرام موفق به دریافت گواهینامه ایزو ۹۰۰۱ از شرکت Global group تحت اعتبار UKAS انگلستان شد.

    این موفقیت را به مدیران،کارکنان و سایر ذینفعان این شرکت تبریک می گوییم.

    گلوبال ایزو-Global ایزو

    ۰۲۱-۷۷۹۴۴۰۵۱—۰۲۱-۷۷۹۵۹۶۳۹

    .

Global Group IRAN شرکت آزمون و تائید کاربران