گواهی اذرپاد

صدور گواهی ایزو ۹۰۰۱:۲۰۰۸ شرکت آذرپاد

با ما جهانی شوید.

پس از انجام ممیزی مرحله اول و دوم شرکت آذر پاد  و موفقیت سازمان مذکور این شرکت نائل به دریافت گواهینامه  ایزو ۹۰۰۱  از شرکت گلوبال گروپ Global Group  تحت اعتبار UKAS  انگلستان گردید.

این مجموعه یکی از مجموعه های فعال در زمینه فروش, نصب و راه اندازی تجهیزات کنترلی  تجهیزات آتش نشانی می باشد.

شرکت آزمون به عنوان دفتر منطقه ایران گلوبال گروپ آماده ی ممیزی و صدور گواهینامه برای سازمانهای دولتی و خصوصی فارغ از نوع و اندازه ی ایشان می باشد.

بدینوسیله از طرف کارکنان شرکت آزمون و تایید کاربران این مهم را به مدیریت و کارکنان این شرکت تبریک عرض مینماییم.

جهت ارائه خدمات ممیزی و صدور گواهینامه ایزو با Global Group ابران تماس بگیرید.

۰۲۱۸۸۳۹۷۷۹۵-۸۸۳۹۷۴۴۶

Be Globally With us

.