صدور-گواهی-ایزو-90012015

با ما جهانی شوید.

شرکت آزمون و تائید کاربران به عنوان یکی از اولین شرکت های صدور گواهی نامه ورژن جدید ایزو ۹۰۰۱ اقدام به ممیزی و صدور گواهی ایزو ۹۰۰۱:۲۰۱۵ مینماید.

قابل تذکر است که این خدمات هم توسط شرکت آزمون و تایید کاربران و همچنین GCL International تحت اعتبار UKAS انجام میگیرد.

این شرکت یکی از  معتبرترین مراجع صدور گواهی تحت اعتبار UKAS (مرجع اعتبار بخشی بریتانیا ) می باشد.

چنانچه نیاز به ممیزی و صدور گواهینامه ایزو ۹۰۰۱:۲۰۱۵ تحت اعتبار UKAS را دارید لطفا با آزمون تماس حاصل فرمایید.

۰۲۱-۸۸۳۹۷۷۹۵-۸۸۳۹۷۴۴۶

 

Be Globally With us