برای اطلاع از قیمت فرم را پر کنید, تا هم اکنون با شما تماس گرفته شود

نام شما

شماره تماس*

/fa en

صدور گواهی ایزو ۹۰۰۱:۲۰۱۵

 • با ما جهانی شوید.

  شرکت آزمون و تائید کاربران به عنوان یکی از اولین شرکت های صدور گواهی نامه ورژن جدید ایزو ۹۰۰۱ اقدام به ممیزی و صدور گواهی ایزو ۹۰۰۱:۲۰۱۵ مینماید.

  قابل تذکر است که این خدمات هم توسط شرکت آزمون و همچنین گلوبال گروپ انگلستان تحت اعتبار UKAS انجام میگیرد.

  این شرکت یکی از  معتبرترین مراجع صدور گواهی تحت اعتبار UKAS (مرجع اعتبار بخشی بریتانیا ) می باشد.

  چنانچه نیاز به ممیزی و صدور گواهینامه ایزو ۹۰۰۱:۲۰۱۵ تحت اعتبار UKAS را دارید لطفا با آزمون تماس حاصل فرمایید.

  ۰۲۱-۸۸۳۹۷۷۹۵-۸۸۳۹۷۴۴۶

   

  Be Globally With us

  .

Global Group IRAN شرکت آزمون و تائید کاربران