مدت زمان ممیزی

مدت زمان ممیزی

این پست در مورد مدت زمان ممیزی و الزامات موجود برای تعیین زمان ممیزی ایزو می باشد. با ما همراه باشید:

شرکت CB باید داراي روش هاي اجرایی مدونی براي تعیین مدت زمان ممیزي باشد. در مورد هر کارفرما نهاد صدور گواهینامه مدت زمان مورد نیاز براي طرح ریزي و اجراي یک ممیزي کامل و اثربخش در خصوص سیستم مدیریت کارفرما را تعیین کند.

قابل توجه است که علاوه بر الزامات موجود برای شرکت های صدور گواهینامه ایزو در تعیین زمان ممیزی ، زمان تخصیص داده شده بر مبنای برخی از موارد متفاوت می باشد.

این موارد می تواند شامل :
پیچیدگی فعالیت هاي کارفرما و سیستم مدیریت آن؛
شرایط مرتبط با تکنولوژی و سازمانهاي قانون گذار
هرگونه برون سپاري در خصوص فعالیتهاي مندرج در دامنه کاربرد سیستم مدیریت
نتایج ممیزی های قبلی
تعداد محل های فعالیت کارفرما و گستره ی جغرافیایی آن
ریسک هاي مرتبط با محصولات، فرایندها یا فعالیت هاي سازمان
ترکیبی ، یکپارچه و یا مشترک بودن ممیزی

در تعیین مدت زمان ممیزی می باست به دوره گواهینامه ایزو و سنوات آن نیز توجه گردد.

یکی از بزرگترین مشکلات و موضوعات و ایرادات موجود در شرکت های صدور گواهینامه موجود در کشور، همین موضوع عدم توجه مناسب به براورد نفر / روز ممیزی می باشد که سبب عدم دستیابی به ممیزی اثربخش می گردد.

علاوه بر گواهینامه ایزو شما برای دریافت گواهینامه CE میتوانید با GCL در ارتباط باشید.

جهت دریافت اطلاعات بیشتر لطفا با کارشناسان شرکت تماس حاصل فرمایید:

۰۲۱۸۸۳۹۷۷۹۵-۸۸۳۹۷۴۴۶

با ما جهانی شوید.