برای اطلاع از قیمت فرم را پر کنید, تا هم اکنون با شما تماس گرفته شود

نام شما

شماره تماس*

/fa en

ممیزی و صدور گواهینامه ایزو ۹۰۰۱ سازمان هلال احمر جمهوری اسلامی ایران(اداره کل منابع انسانی)

  • اداره کل منابع انسانی سازمان هلال احمر جمهوری اسلامی ایران موفق به اخذ گواهینامه ایزو ۹۰۰۱:۲۰۰۸ شد.

    این اداره نخستین مجموعه هلال احمر میباشد که موفق به اخذ ایزو ۹۰۰۱ گردید.

    جهت اخذ ایزو با شرکت آزمون و تایید کاربران تماس حاصل فرمایید.

    .

Global Group IRAN شرکت آزمون و تائید کاربران