ماشین سازی

ممیزی و صدور گواهینامه ایزو ۹۰۰۱ شرکت ماشین سازی پارس

گواهینامنه ایزو ۹۰۰۱ شرکت ماشین سازی پارس پس از موفقیت در ممیزی در تاریخ ۲۰/۱۰/۹۳ صادر گردید.لازم به ذکر است گواهینامه مذکور تحت اعتبار مرکز تایید صلاحیت موسسه استاندارد ایران میباشد.

همچنین این شرکت موفق به تمدید گواهینامه های ایزو ۱۴۰۰۱ و OHSAS 18001 برای دومین سال متوالی شد.

این موفقیت را به آن مجموعه محترم تبریک عرض مینماییم.