برای اطلاع از قیمت فرم را پر کنید, تا هم اکنون با شما تماس گرفته شود

نام شما

شماره تماس*

طراحی سایت
/fa en

ممیزی و صدور گواهینامه شرکت کیمیا فرایند رگا

ایزو 14001
  • با ما جهانی شوید.

    پس از انجام ممیزی مرحله اول و دوم شرکت کیمیا فرایند رگا و موفقیت شرکت مذکور این شرکت موفق به دریافت گواهینامه ایزو ۹۰۰۱ و ۱۴۰۰۱ و OHSAS 18001 گردید.لازم به ذکر است که گواهینامه ۹۰۰۱ آن سازمان محترم از شرکت آزمون و تایید کاربران و گواهینامه ۱۴۰۰۱ و ۱۸۰۰۱ شرکت رگا از شرکت Global Group انگلستان صادر گردیده است.

    کارکنان شرکت آزمون و تایید کاربران این مهم را به مدیریت و کارکنان این شرکت تبریک میگوییم.

    Be Globally With us

    .

Testing Users & Verification شرکت آزمون و تائید کاربران

طراحی سایت