9001 Book

کتاب ایزو ۹۰۰۱:۲۰۱۵

با ما جهانی شوید.

کتاب ایزو ۹۰۰۱:۲۰۱۵ انتشار گردید.

این کتاب شامل ترجمه متن ایزو ۹۰۰۱:۲۰۱۵ و همچنین متن انگلیسی استاندارد به همراه ضمائم استاندارد می باشد.

جهت سفارش کتاب با شماره تماس های ۰۲۱-۸۸۳۹۷۷۹۵-۸۸۳۹۷۴۴۶ تماس حاصل فرمایید.

برای مشتریانی که کتاب را به صورت تعداد سفارش میدهند تخفیف در نظر گرفته می شود.

برای اطلاعات در مورد شرکت آزمون و اخذ ایزو با ما در ارتباط باشید.

۰۲۱۸۸۳۹۷۷۹۵-۸۸۳۹۷۴۴۶

Be Globally With us