گواهینامه ارگانیک

گواهینامه ارگانیک

رژیم ارگانیک کانادا (COR)

تحت الزامات قانونی غذای ایمن برای کانادایی ها (SFCR)، هر غذا، دانه یا خوراک حیوانی که برچسب ارگانیک داشته باشد توسط سازمان بازرسی مواد غذایی کانادا (CFIA) تنظیم می شود. براساس بخش ۱۳ SFCR، محصولات باید مطابق با استانداردهای ارگانیک کانادا، گواهی ارگانیک داشته باشند.

 SFCR همچنین، سیستم گواهی ارگانیک  که معروف به رژیم ارگانیک کانادا است را مشخص می کند.

هدف رژیم ارگانیک کانادا، کنترل کلیه طرف های دخیل در صدور گواهینامه محصولات ارگانیک (از جمله اپراتورها، نهادهای صدور گواهینامه و نهادهای تأیید انطباق) و برای تأیید کلیه الزامات قانونی قابل اجرا، استانداردها و اسناد راهنمایی در حال بررسی هستند.

دامنه کاربرد معتبر GCL International برای COR شامل موارد زیر است:

 • سیستم های تولید ارگانیک: اصول عمومی و استانداردهای مدیریت (CAN/CGSB-32.310 – ۲۰۲۰)
 • سیستم‌های تولید ارگانیک: فهرست‌های مواد مجاز (CAN/CGSB-32.311 – ۲۰۲۰)
 • سیستم های تولید ارگانیک: آبزی پروری – اصول کلی، استانداردهای مدیریت و فهرست مواد مجاز (CAN/CGSB-32.312 – ۲۰۱۸)

فرایند صدور گواهینامه COR:

درخواست و قرارداد

شما می توانید به صورت آنلاین برای گواهینامه COR درخواست دهید.

ما از اطلاعات پرسشنامه برای تنظیم یک قرارداد استفاده خواهیم کرد. 

پس از پذیرش قرارداد، از شما می خواهیم که یک نسخه امضا شده از قرارداد و قوانین طرح ما را برگردانید.

آماده سازی برای ممیزی اولیه گواهینامه COR

مدارک زیر قبل از صدور گواهینامه اولیه ارائه می شود:

 • اطلاعات مختصر در مورد استاندارد COR؛
 • کتابچه راهنمای استاندارد و اپراتور؛
 • برنامه سیستم ارگانیک

ممیزی صدور گواهی اولیه

 • جلسه افتتاحیه
 • ممیزی در محل
 • تهیه گزارش ممیزی (شامل  یافته ها)
 • جلسه ی اختتامیه

پس از اتمام ممیزی، گزارشی شامل یافته ها ارائه می شود. مشروط به بستن هرگونه عدم انطباق یا یافته های ممیزی (در صورت وجود)، یک گواهی صادر می شود.

انتشار لیبل :

هر زمان که مشتری بخواهد طراحی خود را تأیید کند، طرح  پیشنهادی و فرم انتشار لوگو (لیبل) باید برای تأیید به GCL International Ltd ارسال شود.

گواهی معامله (در صورت نیاز بر اساس توافقنامه معادل سازی)

 • مشتری گواهی شده ممکن است با ارسال ایمیل به ما یک گواهی معامله درخواست کند.
 • فرم درخواست گواهی معامله و مدارک مرتبط را برای ما ارسال کنید.
 • در صورت تایید ما، گواهی معامله برای مشتری صادر می شود.

ارزیابی مجدد یا ممیزی مراقبتی:

 • برای COR  ، GCL باید از دارنده گواهی بخواهد که اطلاعات مشخص شده در بخش ۱۳ SFCR را هر ۱۲ ماهه یک بار ارسال کند که از روز صدور گواهینامه شروع می شود. نهاد صدور گواهینامه باید از دارنده گواهی بخواهد که تصمیم خود را برای حفظ یکپارچگی گواهینامه حداکثر تا ۶ ماه قبل از انقضای آن به اطلاع برساند.
 • GCL International با مشتری ارتباط برقرار می کند تا برای ارزیابی مجدد برنامه ریزی کند و همچنین بررسی نماید که آیا تغییراتی وجود داشته است یا خیر مانند: واحدهای تولید، پیمانکاران فرعی، دستورالعمل ها، یا تامین کنندگان جدید.
 • GCL  باید این عملیات را سالانه بازرسی کند تا مشخص کند آیا صدور گواهینامه آن باید ادامه یابد یا خیر.
 • پس از اتمام ارزیابی، گزارشی شامل یافته های ممیزی ارائه می شود. مشروط به بسته شدن هرگونه عدم انطباق.