گواهی معتبر را از کجا بگیریم

گواهی معتبر را از کجا بگیریم:

یکی از سوالات اساس شرکت ها و کارخانجات همیشه این موضوع می باشد که گواهی معتبر را از کجا بگیریم؟

آیا می دانستید که فقط نباید به موضوع داشتن اعتبار بخشی شرکت صدور گواهینامه از نهاد اعتبار بخشی معتبر تحت نظارت IAF اکتفا کرد.

امروزه می بینیم شرکت های ثدورگواهینامه ای که از نهاد های اعتبار بخشی درجه چندم تر تحت نظارت IAF اعتباردهی شده و بدون هیچ ممیزی گواهینامه میدهند.

لذا باید توجه داشت که به جز اینکه نهاد صدور گواهینامه یا همان CB می بایست تحت اعتبار AB معتبر باشد و آن AB نیز می بایست تحت نطارت IAF  یاشد، می بایست نهاد صدور معتبر را از نحوه ی ارائه خدمات، قدمت ، انجام ممیزی بی طرفانه و همچنین طول و عرض سازمان مادر صدور گواهینامه شناسایی کرد.

لذا اکیدا تاکید میگردد به نقل وجود یک AB شاید درجه چندمی نمیتوان اعتنا کرد.

اگر به دنبال حرکت به شوی بهبود مداوم و پیشرفت وافعی هستید، این موضوع بسیار اساسی و مهم می باشد.

شرکت ازمون و تایید کاربران به عنوان نماینده گلوبال انگلستان آماده ارائه خدمات در زمینه استاندارد های مدیریتی و همچنین گواهینامه محصول می باشد.

همچنین این شرکت در زمینه صدور گواهینامه CE و اخذ ایزو  می باشد.

۰۲۱۸۸۳۹۷۷۹۵-۸۸۳۹۷۴۴۶

با ما جهانی شوید.