دوره ی ارزیابی ریسک

ارزیابی ریسک بخشی از مدیریت ریسک میباشدکه با تحلیل نحوه ی تحت تاثیر قرار گرفتن اهداف وبا بررسی جنبه ها و عواقب ،احتمال وقوع آن اتفاق راسنجیده و به بررسی عواملی که قابلیت کاهش ریسک را دارند میپردازد

:توضیحات دوره

.این دوره در دو روز و به مدت16 ساعت برگزار می گردد

.قابل توجه است در پایان دوره پس از امتحان گواهینامه ی معتبر  تحویل میگردد

.هزینه ی دوره: مبلغ 7/500/000 ریال میباشد

.قابل توجه است دوره به همراه پذیرایی و میان وعده میباشد

:مخاطبین

مشاوران سیستم مدیریت کیفیتممیزینمدیران و کارشناسان تضمین کیفیتمدیران رده بالا شرکت ها دانشجویان صنایع ؛ مدیریت صنعتی؛مدیریت  و سایر رشته های علاقه مند

شما می توانید با تماس با شماره های زیر برای ارتباط با کارشناسان در مورد آموزش دیدن در زمینه  ایزو از اطلاعات آن با خبر شوید

88397795/02188397446