دوره ی اصول تحقیق در عملیات

 

برای کسب اطلاعات در مورد دوره ی اصول تحقیق در عملیات متن زیر را دنبال بفرمایید:

تحقیق در عملیات با به کارگیری نگرش برنامه ریزی شده و روش های تحلیلی و با استفاده از تجزیه و تحلیل  ریاضی به مشاهده و بررسی خطر ها و شانس ها و پیش بینی پیامد ها میپردازد.هدف تحقیق در عملیات حل مسائل عملیاتی ،حل مسائل عملیات سیستمهای شامل انسان ، ماشین ، مواد ، انرژی ، اطلاعات و پول وحل مسائل تصمیم  گیری میباشد.

تحقیق در عملیات یک فرایند متداول در مدیریت و بهبود عملکرد سازمان‌ها است. این فرآیند به شیوه‌ای سازمان‌دهی شده و سیستماتیک به دنبال جمع‌آوری، تجزیه و تحلیل اطلاعات است به منظور درک بهتر و بهبود فرآیندها، محصولات یا خدمات. تحقیق در عملیات شامل استفاده از ابزارها و تکنیک‌های متنوعی است که هدف نهایی آن بهبود کارایی، کیفیت، و توانمندی‌های سازمان است. در ادامه، برخی از جنبه‌های کلیدی تحقیق در عملیات را مطرح می‌کنم:

تحلیل فرآیندها:
مطالعه و تحلیل دقیق فرآیندها به منظور شناخت مراحل مختلف، ارتباطات، و نقاط قوت و ضعف.

مطالعه عمیق مشتریان:
درک نیازها و توقعات مشتریان از محصولات یا خدمات و ارتباط آن با فرآیندها.

ارزیابی کیفیت:
اندازه‌گیری و ارزیابی کیفیت محصولات یا خدمات و شناسایی راهکارهای بهبود.
مدیریت ریسک:
تحلیل و مدیریت ریسک‌های مرتبط با فعالیت‌ها و فرآیندها.

بهبود عملکرد:
پیشنهاد و پیاده‌سازی تغییرات به منظور بهبود عملکرد و بهره‌وری.

پژوهش و توسعه:
انجام تحقیقات برای ایجاد نوآوری و بهبود فناوری در فرآیندها.

مدیریت تغییر:

برنامه‌ریزی و مدیریت فرآیندهای تغییر و اطمینان از نهاده‌گیری بهبودها در سازمان.
تحقیق در عملیات معمولاً یک فرآیند پیچیده و چندگانه است و نیاز به همکاری اعضای مختلف سازمان دارد. همچنین، استفاده از داده‌ها، نظرسنجی‌ها، مصاحبه‌ها و ابزارهای آماری برای ارزیابی دقیق و علمی فرآیندها معمولاً اساسی است.

 

شما می توانید با تماس با شماره های زیربا کارشناسان در موردارائه خدمات اموزش ارتباط برقرار نمایید: 88397795/02188397446