اصول انبار و انبار داری:

اصول انبار و انبارداری انبار ها حلقه های ارتباطی میان زنجیره تولید و مصرف و همچنین خرید و فروش می باشند بدین ترتیب انبار از بخش های مهم و اصلی هر سازمان محسوب می‌شود زیرا عدم دسترسی به موقع به کالا ها منجر به از دست دادن مشتری خواهد شد.

لذا ما با استفاده بهینه از حجم و فضای انبار و شیوه های اصولی انبارداری قادر خواهیم بود موجب
کاهش هزینه های قابل توجهی در سازمان شویم.

دوره‌های آموزشی در زمینه انبار و اصول انبارداری به افرادی که در حوزه مدیریت انبار، لجستیک، یا علوم مرتبط فعالیت می‌کنند یا به دنبال ورود به این حوزه می‌باشند، ارائه می‌شوند. این دوره‌ها در سطوح مختلف ارائه شوند، از مقدماتی تا پیشرفته.
عموما شرح ذیل در دوره مدیریت انبار ارائه میگردد.

مقدمه به مدیریت انبار:

مفاهیم اولیه مرتبط با انبار، اهمیت مدیریت انبار، و نقش انبار در زنجیره تأمین.
انواع انبارها:

شناخت انواع انبارها و تجهیزات مورد استفاده در آنها.
سیستم‌های انبارداری:

معرفی سیستم‌های مختلف انبارداری از جمله FIFO (اولین ورود، اولین خروج) و LIFO (آخرین ورود، اولین خروج).
تکنیک‌ها و روش‌های آماری در انبارداری:

آشنایی با تکنیک‌های آماری که در انبارداری برای کنترل موجودی‌ها مورد استفاده قرار می‌گیرند.
کنترل موجودی:

مفاهیم مرتبط با کنترل موجودی، بهینه‌سازی سطح موجودی، و تکنیک‌های کاهش موجودی.
استفاده از فناوری در انبارداری:

نقش فناوری اطلاعات و نرم‌افزارهای مدیریت انبار در بهبود عملکرد.
مدیریت جریان کار در انبار:

برنامه‌ریزی و مدیریت جریان کار، شناخت فرآیندهای کاری در انبار.
مدیریت ریسک در انبارداری:

شناخت و مدیریت ریسک‌های مرتبط با انبارداری.
تجهیزات انبارداری:

نقش و انواع تجهیزات مورد استفاده در انبار.
مسائل محیطی و پایداری:

درک مسائل مرتبط با محیط زیست و راهکارهای پایدار در مدیریت انبار.

برای حضور در دوره می توانید با کارشناسان ما در مجموعه تماس برقرار کنید و از شرایط و اطلاعات مربوط آن اگاهی پیدا کنید: 88397795/02188397446