دوره ی میریت منابع انسانی

مدیریت منابع انسانی مدیریت منابع انسانی  با استفاده از مدیریت افراد  در سازمان و سیاست ها و سیستم ها برای

رسیدن به اهداف سازمان و سیاست ها و سیستم ها  برای رسیدن به اهداف سازمان با کم ترین هزینه تلاش میکند.

لذا یکی از مهم ترین موضوعاتی که هر سازمان باید به آن رسیدگی نماید این بخش میباشد

توضیحات دوره:

این دوره در دو روز و به مدت16 ساعت برگزار می گردد.

قابل توجه است در پایان دوره پس از امتحان گواهینامه ی معتبر  تحویل میگردد.

هزینه ی دوره:مبلغ8/000/000 ریال میباشد.

قابل توجه است دوره به همراه پذیرایی و میان وعده میباشد.

مخاطبین:

مشاوران سیستم مدیریت کیفیت– ممیزین– مدیران و کارشناسان تضمین کیفیت-مدیران رده بالا شرکت ها

دانشجویان صنایع ؛ مدیریت صنعتی؛مدیریت  و سایر رشته های علاقه مند

برای اخذ گواهینامه ایزو شما می توانید با کارشناسان ما در مجموعه تماس برقرار کنید و از شرایط و اطلاعات مربوط آن اگاهی پیدا کنید: 88397795/02188397446