دوره ی بازار یابی و تبلیغات:

بازاریابی به مجموعه فرآیندهایی می گویند که در طی آن ضمن شناخت و بررسی بازار هدف و نیازهای مشتری، محصولی

براساس نیازهای شناخته شده بازار هدف تولید می گردد و به بهترین روش و با اجرای اصول بازاریابی معرفی و به


فروش میرسد .

توضیحات دوره:

این دوره در 1 روز و به مدت 8 ساعت برگزار می گردد.

قابل توجه است در پایان دوره پس از امتحان گواهینامه ی معتبر  تحویل میگردد.

هزینه ی دوره: مبلغ5/000/000 ریال میباشد.

لازم به ذکر است دوره به همراه پذیرایی و میان وعده میباشد.

مخاطبین:

مشاوران سیستم مدیریت کیفیتممیزینمدیران و کارشناسان تضمین کیفیتمدیران رده بالا شرکت ها

دانشجویان صنایع ؛ مدیریت صنعتی؛مدیریت  و سایر رشته های علاقه مند

شما می توانید با تماس با شماره های زیر برای ارتباط با کارشناسان در مورد آموزش دیدن در زمینه  ایزو از اطلاعات آن با خبر شوید: 88397795/02188397446