دوره ی شناسایی عوامل داخلی و خارجی

SWOT روشی مهم و کاربردی به منظور رسیدن به یک توازن پایدار در بازار می باشد این روش با کمک به درک نقاط

ضعف و قدرت و همچنین شناسایی و بررسی فرصت ها و تهدیدها و همچنین ارائه راه‌حل هایی برای رویارویی با آن ها

سازمان را به یک ثبات می رساند.

توضیحات دوره:

این دوره در 1 روز و به مدت 8 ساعت برگزار می گردد.

لازم به ذکر میباشد در پایان دوره پس از امتحان گواهینامه ی معتبر  تحویل میگردد.

هزینه ی دوره:مبلغ4/500/000 ریال میباشد.

لازم به ذکراست دوره به همراه پذیرایی و میان وعده میباشد.

مخاطبین:

مشاوران سیستم مدیریت کیفیتممیزینمدیران و کارشناسان تضمین کیفیتمدیران رده بالا شرکت ها

دانشجویان صنایع ؛ مدیریت صنعتی؛مدیریت  و سایر رشته های علاقه مند