دوره ی طرحریزی پیشاپیش کیفیت محصول(APQP):

روشی ساختار یافته به منظور تطابق مراحل طراحی تا ارائه محصولات و خدمات با استاندارد ها در جهت برآورده کردن

الزامات مشتری صورت می گیرد.

این روش تغییرات لازم قبل از ایجاد محصول و در مرحله طراحی را تشخیص داده و بنابراین منجر به کاهش هزینه ها خواهد

شد.

توضیحات دوره:

.این دوره در یک روز و به مدت8 ساعت برگزار می گردد.

قابل توجه است در پایان دوره پس از امتحان گواهینامه ی معتبر  تحویل میگردد.

.هزینه ی دوره:مبلغ5/500/000 ریال میباشد.

لازم به ذکر است دوره به همراه پذیرایی و میان وعده میباشد.

مخاطبین:

مشاوران سیستم مدیریت کیفیتممیزینمدیران و کارشناسان تضمین کیفیتمدیران رده بالا شرکت ها

دانشجویان صنایع ؛ مدیریت صنعتی؛مدیریت  و سایر رشته های علاقه مند

برای اخذ گواهینامه ایزو شما می توانید با کارشناسان ما در مجموعه تماس برقرار کنید و از شرایط و اطلاعات مربوط آن اگاهی پیدا کنید: 88397795/02188397446