دوره ی سرممیزیISO 50001:

 هدف اين استاندارد بين المللي ، توانمند سازي سازمانها براي ايجاد سيستم ها و فرايندهاي ضروري براي بهبود عملكرد

انرژي شامل كارآيي ، استفاده و مصرف انرژي است.

اجرا اين استاندارد به كاهش انتشار گاز گلخانه اي ، هزينه انرژي و ساير پيامدهاي مرتبط با محيط زيست از طريق مديريت

نظام مند انرژي منجر میشود.

اين استاندارد بين المللي براي تمامي سازمانها از هر نوع و اندازه بدون توجه به شرايط جغرافيايي ، فرهنگي و اجتماعي

آنان قابل اجرا است.

توضیحات دوره:

شرکت ازمون و تایید کاربران دوره سرممیزی ایزو 50001 را به 3 حالت برگزار می نماید:
1- تحت اعتبار IRCA

2- تحت اعتبار Examplar Global

3- تحت اعتبار شرکت GCL INTL

این دوره در 5 روز به مدت 40 ساعت توسط نهاد صدورگواهنامه ی آزمون و تایید کاربران بر گزار میگردد.

محتوای این دوره برای افراد درگیر در ممیزی های شخص اول و شخص دوم و شخص سوم کاملا کاربردی میباشد.

قابل توجه در پایان دوره پس از  امتحان   گواهی نامه سر ممیزی  تحویل میگردد  .

هزینه ی دوره  می بایست به صورت تلفنی استعلام گردد. 02188397795/88397446

قابل توجه است دوره به همراه پذیرایی و میان وعده میباشد.

مخاطبین: 

مشاوران سیستم مدیریت کیفیتممیزینمدیران و کارشناسان تضمین کیفیتمدیران رده بالا شرکت ها

دانشجویان صنایع ؛ مدیریت صنعتی؛مدیریت  و سایر رشته های علاقه مند

 09026376565