مدیریت برند به معنا یبرنامه ریزی و هدف کزاری برای انجام فعالیت های مورد نیازبرای آشنا کردن بازار هدف با برند مورد نظر میباشد
برای مدیریت برند و برندینگ باید بتونیم برتری و تمایز برندمان را نسبت به دیگر برند ها نشان دهیم

توضیحات دوره

.این دوره در دو روز و به مدت16 ساعت برگزار می گردد

قابل توجه است در پایان دوره پس از امتحان گواهینامه ی معتبر  تحویل میگردد

.هزینه ی دوره:مبلغ8/000/000 ریال میباشد

قابل توجه است دوره به همراه پذیرایی و میان وعده میباشد

:مخاطبین

مشاوران سیستم مدیریت کیفیت- ممیزین- مدیران و کارشناسان تضمین کیفیت-مدیران رده بالا شرکت ها

دانشجویان صنایع ؛ مدیریت صنعتی؛مدیریت  و سایر رشته های علاقه مند

شما می توانید با تماس با شماره های زیر برای ارتباط با کارشناسان در مورد آموزش دیدن در زمینه  ایزو از اطلاعات آن با خبر شوید: 88397795/02188397446