دوره ی مدیریت مخاطرات امنیت اطلاعات بر مبنای ISO 27001 و ISO 31000:

این استاندارد به ما جهت تشخیص فرآیندهای که نیاز به ملاحظات امنیت اطلاعات دارند کمک می کند.

این استاندارد سازمان را با توجه به فرصت ها و تهدیدها شناسایی و بررسی نموده و بهترین راهکارها را جهت بهتر نمودن وضعیت امنیت اطلاعات سازمان ارائه می نمایند.

توضیحات دوره:

این دوره در یک روز و به مدت8 ساعت برگزار می گردد.

قابل توجه است در پایان دوره پس از امتحان گواهینامه ی معتبر  تحویل میگردد

هزینه ی دوره:مبلغ4/500/000 ریال میباشد.

قابل توجه است دوره به همراه پذیرایی و میان وعده میباشد.

مخاطبین:

مشاوران سیستم مدیریت کیفیت– ممیزین- مدیران و کارشناسان تضمین کیفیت-مدیران رده بالا شرکت ها

دانشجویان صنایع ؛ مدیریت صنعتی؛مدیریت  و سایر رشته های علاقه مند

شما می توانید با تماس با شماره های زیر برای ارتباط با کارشناسان در مورد آموزش دیدن در زمینه  ایزو از اطلاعات آن با خبر شوید: 88397795/02188397446