دوره ی کنترل پروژه

به کنترل بر اجرای  درست و به موقع  پروژه به منظور انطباق با برنامه ی تدوین شده برای پروژه را گویند به صورتی که

هنگام خروج از برنامه بتوان در کم ترین زمان ممکن با بررسی دلائل خروج از برنامه پروژه را به برنامه باز گرداند

پس به طور کلی کنترل پروژه تعیین وضعیت واقعی پروژه و مقایسه ی وضعیت با برنامه و سپس در صورت خروج از

برنامه در نظر گرفتن اقدام اصلاحی و اطمینان از اتمام پروژه میباشد

توضیحات دوره:

این دوره در دو روز و به مدت16 ساعت برگزار می گردد.

قابل توجه است در پایان دوره پس از امتحان گواهینامه ی معتبر  تحویل میگردد.

هزینه ی دوره: مبلغ7/000/000 ریال میباشد.

لازم به ذکر است دوره به همراه پذیرایی و میان وعده میباشد.

مخاطبین:

مشاوران سیستم مدیریت کیفیتممیزینمدیران و کارشناسان تضمین کیفیتمدیران رده بالا شرکت ها

دانشجویان صنایع ؛ مدیریت صنعتی؛مدیریت  و سایر رشته های علاقه مند

شما می توانید با تماس با شماره های زیر برای ارتباط با کارشناسان در مورد آموزش دیدن در زمینه  ایزو از اطلاعات آن با خبر شوید: 88397795/02188397446