صدور گواهینامه ایزو ۳۰۴۰۱

صدور گواهینامه ایزو ۳۰۴۰۱ شرکت آنتی بیوتیک سازمان   اولین گواهینامه ایزو ۳۰۴۰۱ سیستم مدیریت دانش توسط شرکت آزمون و تایید کاربران برای شرکت آنتی بیوتیک سازی ایران صادر گردید. این شرکت به عنوان یک مجموعه ی دانش بنیان تحت حمایت معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری اقدام به استقرار سیستم مدیریت دانش و سپس …

گواهینامه ایزو ۳۰۴۰۱

ایزو ۳۰۴۰۱ سیستم مدیریت دانش متن زیر در مورد گواهینامه ایزو ۳۰۴۰۱ می باشد، با ما همراه شوید: شرکت آزمون و تایید کاربران ، نماینده ی شرکت GCL INTERNATIONAL انگلستان آماده ی ارائه خدمت در زمینه ممیزی و صدور گواهینامه ایزو ۳۰۴۰۱ می باشد. این استاندارد بین المللی نخستین استاندارد در زمینه مدیریت دانش می …

گواهینامه RDS

Responsible Down Standard (RDS) The Responsible Down Standard is an independent, voluntary global standard, which means that companies can choose to certify their products to the RDS, even if there is no legislation requiring them to do so. RDS certification applies to all supply chain sites of waterfowl down and feather material from the hatchery to …

گواهینامه RMS و RWS

گواهینامه RMS و RWS متن زیر در مورد گواهینامه RMS و RWS می باشد، با ما همراه شوید: RWS استاندارد RWS  یک استاندارد داوطلبانه است که به رفاه گوسفندان و سرزمین هایی که در آنها چرا می دهند ، می پردازد. RWS نیاز به تأیید همه سایت ها دارد. این از کشاورزان پشم از آغاز …

گواهینامه GOTS

استاندارد جهانی نساجی ارگانیک (GOTS)  یک استاندارد نساجی جهانی پذیرفته شده برای الیاف ارگانیک از طریق پوشش دادن الزامات اجتماعی ، شیمیایی و زیست محیطی در هر مرحله از فرآوری است. اهداف GOTS: هدف این استاندارد تعریف الزامات برای اطمینان از وضعیت ارگانیک بودن منسوجات ، از ( درو کردن )برداشت مواد اولیه تا برچسب …

شرکت های CB ایزو

شرکت های CB ایزو در این مطلب سعی داریم اطلاعاتی در مورد شرکت های CB ایزو در اختیار قرار دهیم. در سطح بین المللی و در کشورهای مختلف شرکت های CB ایزو متفاوتی فعالیت مینمایند.  بیشتر این شرکت ها در سطح ملی دارای اعتبار و همچنین پذیرفته شده بین المللی به سبب عضویت نهاد اعتبار …

دستورالعمل CE

دستورالعمل CE   این متن با عنوان دستورالعمل CE اطلاعاتی را در مورد اخذ گواهینامه CE  ارائه مینماید. با ما همراه شوید: گواهینامه CE می بایست توسط نوتیفای بادی های معتبر اروپایی ، فعال در زمینه محصول درخواستی صادر گردد. روال ارائه خدمات توسط این شرکت به شرخ ذیل می باشد: جهت تعیین دایرکتیو مربوطه …

گواهینامه ایزو ۲۲۰۰۰

ارائه خدمات ممیزی گواهینامه ایزو ۲۲۰۰۰ توسط آزمون و تایید کاربران (GCL International) با ما جهانی شوید.   ISO 22000 چیست؟ خانواده استانداردهای بین المللی ISO 22000 به مدیریت ایمنی مواد غذایی می پردازد. عواقب غذای ناایمن می تواند جدی باشد و استانداردهای مدیریت ایمنی مواد غذایی ایزو به سازمانها در شناسایی و کنترل خطرات …

ممیزی FSSC 22000

ارائه خدمات ممیزی FSSC 22000 توسط شرکت GCL International تحت اعتبار بنیاد FSSC با ما جهانی شوید. بنیاد صدور گواهینامه ایمنی مواد غذایی در سال ۲۰۰۴ تاسیس شد. این بنیاد FSSC 22000 را توسعه داده است. این توسعه توسط كنفدراسیون Food Drink Europe پشتیبانی می شود. این طرح توسط طرح جهانی ایمنی مواد غذایی (GFSI) …

گواهینامه ایزو ارزان

گواهینامه ایزو ارزان متن زیر در مورد صدور گواهینامه ایزو ارزان می باشد. گاهی از مواقع شرکت و مجوعه هایی با GCL ایران تماس میگیرند و در خواست گواهینامه ارزان دارند. اولین سوالی که مطرح می شود، به راستی گواهینامه ایزو ارزان چیست؟؟؟؟؟ گاهی اوقات نیز به چشم میخورد که شرکت هایی که در زمینه …