گواهینامه جوشکاری

گواهینامه جوشکاری   طرح گواهینامه ATC برای پرسنل جوشکاری شرکت ATC با افتخار طرح گواهینامه‌ای برای پرسنل جوشکاری معرفی می‌کند که هدف آن ارزیابی و تأیید تخصص افراد در فرآیندهای جوشکاری است. این مرکز متعهد به رعایت استانداردهای بین‌المللی بی‌طرفی و انصاف است و تضمین می‌کند که تمامی فعالیت‌های اعتباربخشی و صدور گواهینامه مطابق با …

ایزو ۳۸۳۴

ایزو ۳۸۳۴ ایزو ۳۸۳۴ استانداردی بین‌المللی است که برای تضمین کیفیت در فرآیندهای جوشکاری فلزات بکار می‌رود. این استاندارد توسط سازمان بین‌المللی استانداردسازی (ISO) تدوین شده و شامل مجموعه‌ای از الزامات برای کیفیت جوشکاری است که در بسیاری از صنایع مورد استفاده قرار می‌گیرد.ISO 3834 به سه بخش اصلی تقسیم می‌شود که هر بخش سطح …

صدور گواهینامه ایزو ۳۰۴۰۱

صدور گواهینامه ایزو ۳۰۴۰۱ شرکت آنتی بیوتیک سازمان   اولین گواهینامه ایزو ۳۰۴۰۱ سیستم مدیریت دانش توسط شرکت آزمون و تایید کاربران برای شرکت آنتی بیوتیک سازی ایران صادر گردید. این شرکت به عنوان یک مجموعه ی دانش بنیان تحت حمایت معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری اقدام به استقرار سیستم مدیریت دانش و سپس …

گواهینامه ایزو ۳۰۴۰۱

ایزو ۳۰۴۰۱ سیستم مدیریت دانش متن زیر در مورد گواهینامه ایزو ۳۰۴۰۱ می باشد، با ما همراه شوید: شرکت آزمون و تایید کاربران ، نماینده ی شرکت GCL INTERNATIONAL انگلستان آماده ی ارائه خدمت در زمینه ممیزی و صدور گواهینامه ایزو ۳۰۴۰۱ می باشد. این استاندارد بین المللی نخستین استاندارد در زمینه مدیریت دانش می …

گواهینامه RMS و RWS

گواهینامه RMS و RWS متن زیر در مورد گواهینامه RMS و RWS می باشد، با ما همراه شوید: RWS استاندارد RWS  یک استاندارد داوطلبانه است که به رفاه گوسفندان و سرزمین هایی که در آنها چرا می دهند ، می پردازد. RWS نیاز به تأیید همه سایت ها دارد. این از کشاورزان پشم از آغاز …

گواهینامه ایزو ارزان

گواهینامه ایزو ارزان متن زیر در مورد صدور گواهینامه ایزو ارزان می باشد. گاهی از مواقع شرکت و مجوعه هایی با GCL ایران تماس میگیرند و در خواست گواهینامه ارزان دارند. اولین سوالی که مطرح می شود، به راستی گواهینامه ایزو ارزان چیست؟؟؟؟؟ گاهی اوقات نیز به چشم میخورد که شرکت هایی که در زمینه …

ایزو ۴۱۰۰۱

ایزو ۴۱۰۰۱ سیستم مدیریت تسهیلات (Facility Management System) این استاندارد الزاماتی را در رابطه با سیستم مدیریت تسهیلات (FM) مشخص می نماید زمانی که سازمان : الف) نیاز دارد اثربخش و کارآمد بودن تحویل FM را که پشتیبانی کننده اهداف سازمان متقاضی بوده است؛ نشان دهد. ب) در نظر دارد به طور مداوم نیازهای ذینفعان …

ارائه خدمات شرکت گوبال در کشورهای خلیج

ارائه خدمات شرکت گلوبال در کشورهای خلیج این شرکت به عنوان نماینده ی GCL International (گلوبال انگلستان) در حال ارائه خدمات وسیع و مدیریت نمایندگی های منطقه خلیج فارس شرکت GCL International  می باشد. لذا بدینوسیله اعلام میگردد که ارائه خدمات به شرکت هایی که دارای دفتر و نمایندگی در کشورهای حوزه مانند عراق، امارات …

تغییر برند شرکت گلوبال گروپ انگلستان

تغییر برند شرکت گلوبال گروپ انگلستان بر اساس تصمیم استراتژیک هیئت مدیره شرکت گلوبال گروپ انگلستان در سال ۲۰۱۸ . با توجه به هماهنگی انجام شده با اکردیتیشن اصلی شرکت ، در وافع UKAS  انگلستان و همچنین انجام مراحل قانونی ، این موضوع برنامه ریزی گزدید که تا ظرف مدت سه سال از تاریخ تصمیم، …

گواهی معتبر را از کجا بگیریم

گواهی معتبر را از کجا بگیریم: یکی از سوالات اساس شرکت ها و کارخانجات همیشه این موضوع می باشد که گواهی معتبر را از کجا بگیریم؟ آیا می دانستید که فقط نباید به موضوع داشتن اعتبار بخشی شرکت صدور گواهینامه از نهاد اعتبار بخشی معتبر تحت نظارت IAF اکتفا کرد. امروزه می بینیم شرکت های …