Higg-Index چیست؟

Higg Index مجموعه‌ای از ابزارها برای اندازه‌گیری استاندارد شده برای پایداری زنجیره ارزش است و در مأموریت SAC برای تغییر دادن کسب‌وکارها برای تأثیرگذاری نمایی مرکزی است. این شامل مجموعه ای اصلی از پنج ابزار است که با هم عملکرد اجتماعی و زیست محیطی زنجیره ارزش و اثرات زیست محیطی محصولات را ارزیابی می کند، از جمله: the Higg Facility Environmental Module (FEM), Higg Facility Social & Labor Module (FSLM), Higg Brand & Retail Module (BRM), Higg Materials Sustainability Index (MSI), and Higg Product Module (PM).

 

Higg FEM چیست؟

ماژول محیطی تاسیسات هیگ (Higg FEM) یک ابزار ارزیابی پایداری است که نحوه اندازه‌گیری و ارزیابی عملکرد محیطی خود را سال به سال استاندارد می‌کند.

 

Higg FEM برای موارد زیر طراحی شده است:

اندازه گیری اثرات پایداری یک تاسیسات (کسب و کار)

کاهش افزونگی در اندازه گیری و گزارش عملکرد پایداری

بالا بردن ارزش کسب و کار را از طریق کاهش ریسک و کشف کارآیی

ایجاد یک ابزار و زبان مشترک برای برقراری ارتباط پایداری با ذینفعان

 

مزایای Higg چیست؟

عملکرد شاخص Higg به کارخانه کمک می کند تا طیف وسیعی از فرصت ها و خطرات پایداری را در تاسیسات از طریق زنجیره تامین شناسایی کند.

برای یادگیری کافی در مورد اثرات پایداری آینده و ارزیابی عملکرد

با استفاده از این ابزار استاندارد می توان استراتژی پایدار آینده و استقرار رهبری را برای اهداف بلند مدت توسعه داد.

همچنین به جلوگیری از اتلاف وقت و هزینه و استفاده صحیح از زمان کمک می کند.

 

قبل از شروع چه چیزهایی باید بدانید؟

تسهیلات (کسب و کار) باید در هنگام تکمیل ارزیابی صادق و شفاف باشند.

Higg FEM یک ارزیابی پاس شده  و یا شکست (رد شدن)  نیست، بلکه ابزاری است که فرصت‌های بهبود را شناسایی می‌کند و ممیزی نیست.

 

مزایای کار با GCL:

دارنده ی شبکه استراتژیک جهانی با بیش از ۵۰ نمایندگی

ارائه دهنده آموزش SAC

به رسمیت شناخته شده در سراسر جهان

شرکت مبتنی بر وب

قیمت های ثابت و رقابتی برای همه