الزامات گواهینامه CE

الزامات گواهینامه CE الزامات ایمنی برای گواهینامه CE به الزامات قانونی اشاره دارد که باید رعایت شود تا محصول دارای علامت CE باشد. الزامات ایمنی خاص بسته به نوع محصول متفاوت است و شرکت ها باید قبل از ارائه محصولات خود برای صدور گواهینامه، تمام مقررات قابل اجرا را بررسی کنند. به طور کلی، این …