ایزو ۹۰۰۱:۲۰۱۵

با ما جهانی شوید. استاندارد ایزو ۹۰۰۱:۲۰۱۵ استاندارد ایزو ۹۰۰۱:۲۰۱۵ یکی از استانداردهای بین‌المللی معتبر در زمینه مدیریت کیفیت است که الزامات سیستم مدیریت کیفیت را مشخص می‌کند. این استاندارد به سازمان‌ها کمک می‌کند تا توانایی خود را در ارائه یکنواخت محصولات و خدمات با کیفیت بهبود دهند و نیازهای مشتریان و الزامات قانونی و …

آموزش ایزو ۹۰۰۱:۲۰۱۵ برگزار شد

دوره ی آموزشی آشنایی با تغییرات و الزامات ایزو  ۹۰۰۱:۲۰۱۵ در محل برگزلری همایشهای شرکت آزمون و تایید کاربران واقع در دوراهی قلهک با تدریس آقای مهندس رسول صفرزاده و با حضور ۳۵ نفر برگزار گردید. تعدادی از ممیزان و ارزیابان سیستمهای مدیریت،کارشناسان تضمین کیفیت و نماینده های شرکت های دولتی و خصوصی در این …