کتاب ایزو ۹۰۰۱:۲۰۱۵

با ما جهانی شوید. کتاب ایزو ۹۰۰۱:۲۰۱۵ انتشار گردید. این کتاب شامل ترجمه متن ایزو ۹۰۰۱:۲۰۱۵ و همچنین متن انگلیسی استاندارد به همراه ضمائم استاندارد می باشد. جهت سفارش کتاب با شماره تماس های ۰۲۱-۸۸۳۹۷۷۹۵-۸۸۳۹۷۴۴۶ تماس حاصل فرمایید. برای مشتریانی که کتاب را به صورت تعداد سفارش میدهند تخفیف در نظر گرفته می شود. برای اطلاعات در …