صدور گواهینامه شرکت آروند

با ما جهانی شوید.   پس از انجام ممیزی مرحله اول و دوم شرکت آروند و موفقیت سازمان مذکور این شرکت نائل به دریافت گواهینامه  ایزو ۹۰۰۱   و ایزو ۱۰۰۰۲ از شرکت گلوبال گروپ Global Group انگلستان و گواهینامه ایزو ۱۰۰۰۴ از شرکت آزمون و تائید کاربران گردید. این مجموعه یکی از مجموعه های فعال در زمینه فروش …