اخذ نمایندگی شرکت بازرسی (Technical Consultancy Srl (TC2

اخذ نمایندگی شرکت بازرسی TC2) Technical Consultancy Srl) شرکت آزمون و تایید کاربران (گلوبال گروپ ایران) از تاریخ ۱۰/۴/۹۶ به عنوان نماینده رسمی شرکت Technical Consultancy Srl ایتالیا در خاورمیانه فعالیت خود را آغاز نموده است و موفق به بازرسی در حوزه های گوناگون از جمله نفت و گاز ، پتروشیمی ، سازه های فلزی …