صدور گواهینامه ایزو ۹۰۰۱:۲۰۱۵ ISO مفتاح رهنورد

با ما جهانی شوید. پس از انجام ممیزی مرحله اول و دوم شرکت مفتاح رهنورد و موفقیت سازمان مذکور این شرکت نائل به دریافت گواهینامه  ایزو ۹۰۰۱   و ایزو ۱۰۰۰۲ از شرکت گلوبال گروپ Global Group انگلستان گردید. این مجموعه یکی از مجموعه های فعال در زمینه واردات و فروش اتوموبیل های لوکس می باشد. شرکت آزمون به …