ممیزی و صدور گواهینامه ISO 9001:2015 موسسه حرف آخر

پس از انجام ممیزی مرحله اول و دوم موسسه حرف آخر و موفقیت سازمان مذکور این شرکت نائل به دریافت گواهینامه  ایزو ۹۰۰۱  و ایزو ۱۰۰۰۲ از شرکت گلوبال گروپ Global Group انگلستان  و ایزو ۱۰۰۱۵ از شرکت آزمون و تائید کاربران گردید. این مجموعه یکی از مجموعه های فعال در زمینه آموزش و چاپ کتاب و DVD …