تغییر برند شرکت گلوبال گروپ انگلستان

تغییر برند شرکت گلوبال گروپ انگلستان بر اساس تصمیم استراتژیک هیئت مدیره شرکت گلوبال گروپ انگلستان در سال ۲۰۱۸ . با توجه به هماهنگی انجام شده با اکردیتیشن اصلی شرکت ، در وافع UKAS  انگلستان و همچنین انجام مراحل قانونی ، این موضوع برنامه ریزی گزدید که تا ظرف مدت سه سال از تاریخ تصمیم، …

صدور گواهینامه شرکت صنعت سرام

پس از ممیزی مرحله اول و مرحله دوم  و همچنین موفقیت در این ممیزی ها ، شرکت صنعت سرام موفق به دریافت گواهینامه ایزو ۹۰۰۱ از شرکت Global group تحت اعتبار UKAS انگلستان شد. این موفقیت را به مدیران،کارکنان و سایر ذینفعان این شرکت تبریک می گوییم. گلوبال ایزو-Global ایزو ۰۲۱-۷۷۹۴۴۰۵۱—۰۲۱-۷۷۹۵۹۶۳۹